Logo Eurovelo 13 SK-AT

Eurovelo 13 SK-AT

Vďaka Európskej únii a Fondu regionálneho rozvoja vznikol cezhraničný projekt Spoznajte kultúru a prírodu na Zelenom páse. Cieľom projektu je odhalenie a lepšie sprístupnenie prírodného a kultúrneho bohatstva na Zelenom páse prostredníctvom cykloturistiky, šetrnej k životnému prostrediu. Zelený pás predstavuje chrbticu jedinečného spojenia prírodného a kultúrneho dedičstva, ktorá bude slúžiť ako živý pamätník dejín aj pre budúce generácie.

Interreg V-A Slovenská republika-Rakúsko 2014-2020
Kultúra a príroda na Zelenom páse

Partneri projektu:

Weinviertel Tourism GmbH

Trnavský samosprávny kraj

Bratislava Region Tourism

Slovenský Cykloklub

Európsky fond regionálneho rozvoja
Interreg V-A Slovakia-Austria 2014-2020

Monitoring návštevnosti cyklotrasy

Cykloščítacie zariadenia

Obrázky

 • Bratislava Ufo Bike
  Bratislava Ufo Bike
  Fotografia: Bratislava Region Tourism
 • Prechod hranica
  Fotografia: Bratislava Region Tourism
 • Fotografia: Bratislava Region Tourism
 • Fotografia: Bratislava Region Tourism
 • Fotografia: Bratislava Region Tourism
 • Fotografia: Bratislava Region Tourism
 • Fotografia: Bratislava Region Tourism
 • Fotografia: Bratislava Region Tourism
 • Fotografia: Bratislava Region Tourism
 • Fotografia: Bratislava Region Tourism

Novinky

Bratislava Region Tourism

Adresa
Sabinovská 16
820 05 Bratislava
Telefón
+421 2 4319 1692
E-mail