Ako funguje Plánovač výletov?

Naplánuj svoj dokonalý výlet iba niekoľkými kliknutiami. Vyber si svoju aktivitu a nastav jednotlivé body trasy priamo na mape. Alebo jednoducho zadaj počiatočný a cieľový bod a nechaj náš plánovač vypočítať tú najlepšiu trasu pre teba!

 


Plánuj svoj výlet

Plánovač výletov nájdeš v ľavom hornom rohu lišty v časti „Výlety“ → „Plánovač výletov“.

Predtým, ako začneš plánovať výlet, je potrebné zvoliť si aktivitu, ktorú chceš robiť. Je to dôležité, pretože automatické smerovanie cez sieť trás vyberie trasy podľa tvojej aktivity a zahrnie ich aj do výpočtu doby trvania.

Pri plánovaní výletu existujú tri možnosti:

 1. Zadaj začiatočný a konečný bod výletu do časti „Výlet“ v ľavej časti mapy. Plánovač výletov následne navrhne najlepšiu trasu pre zvolenú aktivitu. Samozrejme, môžeš zadať nielen začiatočný a konečný bod, ale aj ďalšie medziľahlé ciele. Jednotlivé body môžeš vymazať pomocou „X“ alebo zmeniť poradie podržaním troch pruhov vpravo.
 2. Kliknutím na mapu označíš začiatočný bod a smer tvojej trasy. Pomocou pravého tlačidla myši môžeš upraviť trasu. 
 3. Importovať súbor GPX môžeš pomocou tlačidla „Importovať GPX“. Výlet GPX sa teraz zobrazuje v plánovači výletov a máte možnosť ju upraviť.

Kliknutím na „Otočiť sa“ môžeš zmeniť smer trasy, kliknutím na „Obnoviť“ svoje plánovanie zahodíš.

 


Ako funguje plánovač výletov v aplikácii?

Plánovač výletov má rovnaký dizajn na zariadeniach iOS a Android.

Ak sa chceš dostať do plánovača výletov, najskôr choď na symbol mapy v hlavnom menu. Môžeš začať okamžite stlačením a podržaním mapy alebo kliknutím na zelený symbol výletu v pravom hornom rohu.

Stlačením a podržaním mapy môžeš nastavovať jednotlivé body na trase. Prípadne môžeš zadať miesto alebo adresu v zozname bodov. Zobrazenie zoznamu nájdeš v pravom hornom rohu mapy pod tlačidlom „A, B, C“. V rozbaľovacej ponuke vľavo dole nastav zodpovedajúcu aktivitu pre svoj výlet. Pomocou dvoch šípok v strede menu môžeš vrátiť späť alebo prepracovať posledný krok úpravy.


Výškový profil a typy trás

Pod mapou môžeš vidieť výškový profil a typy trás. Toto zobrazenie môžeš zobraziť alebo skryť pomocou šípky úplne vpravo na sivom paneli. Pokiaľ nie sú zobrazené typy výletov, ale sú známe, môžeš ich zadať manuálne pomocou tlačidla „Upraviť výlet“. Najskôr vyber požadovaný typ trasy a potom vyber úsek, ktorý chceš zmeniť, a to buď v prevýšení, alebo v priebehu trasy. Nezabudni nakoniec uložiť zmeny!


Dobré vedieť

 • Pod mapou sivý pruh zobrazuje dĺžku, trvanie, stúpanie a klesanie, ako aj najvyšší a najnižší bod trasy.
 • Pomocou symbolu na celú obrazovku (dve šípky) v pravom hornom rohu mapy sa prepne plánovač výletov na zobrazenie na celú obrazovku pre ešte jasnejšie plánovanie.
 • Mapu priblížiš pomocou ikon „+“ a „-“ v pravom hornom rohu mapy. Môžeš tiež použiť koliesko myši alebo touchpad notebooku.
 • Mapu môžeš posunúť podržaním ľavého tlačidla myši.
 • Pomocou bezplatného vstupu môžeš svoj výlet vyhľadať manuálne, napríklad ak ti sieťové smerovanie neposkytlo správnu trasu alebo ak chceš trasu upraviť. Túto funkciu môžeš aktivovať v strede dolnej časti mapy (symbol vodorovnej podkovy).
 • Ak budeš chcieť neskôr zmeniť smer trasy, môžeš vložiť medziľahlý bod na trasu kliknutím pravým tlačidlom myši a ľubovoľným spôsobom ho presunúť. Kliknutím pravým tlačidlom myši môžeś tiež spojiť body priamo alebo spojiť voľne smerované úseky na trase.
 • V zozname máp vpravo dole môžeš vybrať preferovanú mapu a štýl a vybrať, či sa majú zobrazovať siete trás a ďalšie vrstvy.
 • Pomocou dvoch šípok „dopredu“ a „späť“ môžeš vrátiť späť alebo obnoviť svoju poslednú akciu.
 • Pomocou tlačidla „Viac“ v pravom dolnom rohu mapy môžeš zapnúť zobrazenie „Moja mapa“ a rôzny obsah alebo importovať súbor GPX.
 • Pomocou ikony výberu (v strede v dolnej časti mapy, malý štvorec) môžeš vybrať niekoľko bodov a potom ich odstrániť alebo presunúť celý výber. Kliknutím na „Nový výber“ svoj výber zmeníš. Nástroj na výber zatvoríš pomocou „X“ v pravom hornom rohu alebo opätovným kliknutím na symbol.
 • Plánovač výletov funguje na mobilnom webe aj v aplikácii.

Uložiť ako výlet alebo plán?

Po kliknutí na „Ďalej“ môžeš plánovaný výlet pomenovať, pridať krátky popis a znova skontrolovať aktivitu. Teraz máš možnosť uložiť výlet ako plán alebo vytvoriť výlet. Pri vytváraní výletu môžeš pridať ďalšie informácie, ako sú napríklad pokyny, podrobnosti a obrázky. Potom ho môžeš zverejniť a zdieľať v komunite. Taktiež môžeš z plánu neskôr vytvoriť výlet.

Kontrola výletu

 

Ak si výlet uložil, môžeš k nemu pridať obrázky a ďalšie informácie.

 • V časti „Médiá“ môžeš pridávať fotografie a videá.
 • V časti „Popis“ zadávať popis výletu, začiatok a cieľ. Ďalej môžeš pridať autorský tip, bezpečnostné pokyny, vybavenie a ďalšie informácie a odkazy.
 • V časti „Podrobnosti“ môžeš zadať hodnotenie autora, ohodnotiť náročnosť trasy podľa fyzických podmienok a turistickej stupnice SAC a označiť najlepší čas v roku pre danú trasu. Pokiaľ vypočítané hodnoty pre trvanie a výškový rozdiel trasy nezodpovedajú realite, hodnoty môžeš upraviť alebo zaokrúhliť a priradiť im vhodné hodnoty. Pomocou týchto vlastností je možné neskôr výlety filtrovať vo vyhľadávači výletov.
 • V časti „Prístup“ môžeš určiť, či a ako sa dá na trasu dostať mestskou hromadnou dopravou, najlepšia cesta ako sa tam dostať a či je možné parkovať v počiatočnom bode výletu.

Môžem plánovať výlety v režime offline bez pripojenia k internetu?

Výlety a mapy je možné ukladať offline. Avšak na uloženej offline mape nie je možné plánovať výlety. Pri plánovaní výletu sú potrebné údaje o smerovaní, ktoré je potrebné načítať prostredníctvom nášho systému, a teda aj cez internetové pripojenie.

Ak teda chceš na trase vykonať zmeny alebo ju naplánovať úplne od nuly, potrebuješ mobilné dátové pripojenie alebo sieť WLAN.


Odporúčané čítanie