Právne - Eurovelo 13 SK-AT

Spoznajte kultúrne a prírodné dedičstvo prihraničného regiónu na Európskom Zelenom páse pozdĺž Železnej opony na bicykli.

Informácie o operátorovi

Osoba zodpovedná za obsah podľa § 18 ods. 2 RStV

Roman Uscký, Sabinovská 16, 82005 Bratislava

Riešenie sporov

Európska komisia poskytuje platformu pre mimosúdne riešenie online sporov na http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Technológia

Outdooractive AG
Missener Straße 18, 87509 Immenstadt im Allgäu, Bayern