• Fotografia: Bratislava Region Tourism
  • Fotografia: Bratislava Region Tourism
  • Fotografia: Bratislava Region Tourism
  • Fotografia: Bratislava Region Tourism
  • Fotografia: Bratislava Region Tourism
  • Fotografia: Bratislava Region Tourism
  • Fotografia: Bratislava Region Tourism
  • Prechod hranica Fotografia: Bratislava Region Tourism

Eurovelo 13 a KTM 

Železná opona tiahnúca sa od Barentsovho mora až k Bosporu delila Európu približne 40 rokov na východný socialistický blok a západný slobodný, demokratický blok. Pozdĺž tohto prísne stráženého pohraničného pásma vznikol tzv. Zelený pás, územie cenných biotopov, ktoré sa podarilo zachovať vďaka desaťročiam vynútenej izolovanosti.

Eurovelo 13 a KTM
Spoznajte kultúru a prírodu na Zelenom páse

Pozývame Vás spoznávať kultúrne a prírodné zaujímavosti na bicykli pozdĺž oboch brehov rieky Morava na slovensko-rakúskom pohraničí.  Vďaka otvoreným hraničným prechodom a kompe medzi Slovenskom a Rakúskom (Moravský Svätý Ján – Hohenau, Záhorská  Ves - Angern an der March, Devínska Nová Ves – Schloss Hof, Jarovce – Kitsse a Petržalka - Berg) môžete pohodlne prechádzať z jednej strany na druhú. Zeleným pásom na rakúskej strane vedie cyklotrasa KTM (Kamp  - Thaya – March) a na slovenskom území, priamo po bývalej signálke pohraničnej stráže vedie trasa EuroVelo 13 (Cesta Železnej opony). Cyklotrasa KTM patrí k najkrajším diaľkovým cyklotrasám Rakúska. Na viac ako 400 kilometroch nájdete všetko, čo dokáže rozbúšiť srdce každého cyklistu: Perfektný tréning sa strieda s príjemnou pôžitkárskou cyklistikou. Pozdĺž troch riek natrafíte nielen na fascinujúco nedotknutú prírodnú scenériu, ale aj na mnoho kultúrnych historických pamiatok.

Vďaka Európskej únii a Fondu regionálneho rozvoja vznikol cezhraničný projekt Spoznajte kultúru a prírodu na Zelenom páse. Cieľom projektu je odhalenie a lepšie sprístupnenie prírodného a kultúrneho bohatstva na Zelenom páse prostredníctvom cykloturistiky, šetrnej k životnému prostrediu. Zelený pás predstavuje chrbticu jedinečného spojenia prírodného a kultúrneho dedičstva, ktorá bude slúžiť ako živý pamätník dejín aj pre budúce generácie.

Celkový budget projektu: € 819.459,13

Tento projekt je spolufinancovaný v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko 2014-2020 Európskym fondom regionálneho rozvoja a zo svojich prostriedkov ho podporujú: Trnavský samosprávny kraj, Bratislavský samosprávny kraj, spolková krajina Dolné Rakúsko, spolková krajina Burgenlandsko a Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR).

 

Cesta Železnej opony:

Celková dĺžka:                              10 400 km
Povrch:                                          zväčša asfalt
Dĺžka slovenskej časti:               87,5 km prechádzajúca Trnavským samosprávnym krajom a Bratislavským samosprávnym krajom

Trasa EuroVelo 13 prechádza 20 štátmi, dotýka sa 3 európskych morí a priamo na nej sa nachádza 14 pamiatok UNESCO.

KTM Kamp-Thaya-March

Celková dĺžka:                             445 km
Povrch:                                         zväčša asfalt
Prechádza oblasťami Waldviertel a Weinviertel v Dolnom Rakúsku

Eurovelo 13 - Iron Curtain Trail

Cykloturistika
Eurovelo 13 SK-AT
Obtiažnosť
Trasa 88,7 km
Trvanie 5:55 hod
Stúpanie 89 m
Klesanie 141 m

EuroVelo, európska sieť cyklotrás, je iniciatívou Európskej federácie cyklistov (ECF) v spolupráci s národnými a regionálnymi partnermi.

od Roman Uscký,   Eurovelo 13 SK-AT

KTM - Kamp-Thaya-March

Obtiažnosť
Trasa 77,2 km
Trvanie 5:17 hod
Stúpanie 124 m
Klesanie 131 m

Escape from the Danube and bike on a discovery of Lower Austria along the Kamp-Thaya-March cycling route; one of the most beautifulcycling routes ...

od Roman Uscký,   Eurovelo 13 SK-AT
Príroda a kultúra na zelenom páse
Video: Bratislava Region

Audioguide Storytelling SK-AT